Известување во врска со собири на адвокати од адвокатските заедници Скопје 1, 2, 3 и 4

11 Април 2018
Врз основа на член 12, став 1, алинеја 1 и 3 и став 2 и член 23, став 1, алинеја 20 од Статутот на Адвокатската комора на Република Македонија и врз основа на член 5, став 1, алинеј 1 и 3 и став 2, член 6 и член 8 од Правилникот за адвокатски заедници, се свикуваат собири на адвокатите од Адвокатската заедница Скопје 1, Адвокатската заедница Скопје 2, Адвокатската заедница Скопје 3 и Адвокатската заедница Скопје 4. 

Собирите на адвокатските заедници ќе се одржат на Правниот факултет „Јустинијан Први“, амфитеатар 2 по следниот распоред: 

  • Скопје 1 - 16.04 во 13.00 часот
  • Скопје 2 - 16.04 во 15.30 часот
  • Скопје 3 - 17.04 во 13.00 часот
  • Скопје 4 - 17.04. во 15.30 часот.
Со следниот дневен ред:

  1. Избор на претседател на адвокатска заедница
  2. Избор на претставници во Собрание на Адвокатска комора на РМ.

Списокот на адвокатските заедници преземете го од линкот подолу.
Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме