Архива на информации

На денешниот состанок по повод Законот за нотаријат кој во истиот состав од претходниот пат се одржа во Министерството за правда...
Четериесет и тројца нови адвокати се здобија со лиценци за вршење на адвокатската дејност во мартовската сесија 2018 година...
Академијата за судии и јавни обвинители на РМ во соработка со Амбасадата на Република Франција организира излагање на тема...
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/j-19ioPh7Xk" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>
На 05.04.2016, Собранието на РМ го донесе Законот за нотаријат...

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Како член на Комисијата за изготвување на Предлог-законот за измени и дополнувања на Законот нотаријатот...

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира две еднодневни советувања на тема „Заштита од дискриминација...
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Опсег на повреда на гаранциите предвидени со членот 6...
Страница 1 од 34

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме