Архива на информации

Адвокатските комори на Македонија, Србија, Албанија, Босна и Херцеговина и Косово, членки на Балканската регионална мрежа за владеење на правото (BRRLN)...

Со поставување на банер на веб страната, како и со други активности, Адвокатската комора на РМ се вклучува во меѓународната кампања...

Уставниот суд на РМ не поведе постапка по иницијативата на Нотарската комора на РМ  за оценување на уставноста на член 95 став 4 и член 153 став 6 од Законот за нотаријат...

Адвокатската комора на РМ ги потсетува своите членови дека останаа само уште 5 дена за коментирање...
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Мерките на процесна заштита согласно ЗКП и Закон за правда на децата...
На 21 декември (четврток)  во кафулето „Винил“ во Скопје од страна на Адвокатската комора на РМ...

Ниту една од предложените измени од страна на НКРМ и од Стопанската комора на РМ не е прифатлива за Адвокатската комора на Република Македонија, се вели во текстот на предлозите и коментарите подготвени од работната група на АКРМ упатени до Министерството за правда, а во врска со измените на Законот за нотаријатот...

Адвокатската комора на РМ ги потсетува своите членови дека останаа само уште 11 дена за коментирање на Предлог-законот...
Страница 1 од 32

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме