Управен одбор

 1. НИКОЛА ДОДЕВСКИ, претседател
 2. БЕСИМ РЕЏЕПИ, заменик претседател
 3. БОРО ТАСЕВСКИ, заменик претседател
 4. ДЕЉО КАДИЕВ, член
 5. РУЖИЦА НИКОЛОВСКА, член
 6. ГОРДАНА МИТОВСКА, член
 7. ЖИВКО АЈТОВ, член
 8. ЖИКИЦА СТОИЛКОВИЌ, член
 9. АЛЕКСАНДАР ТАНЧЕВСКИ, член
 10. МАРГА СОТИРОВСКА, член
 11. ЉУПЧО НАУМОВСКИ, член
 12. ЕМИЛ ГУГУЧЕСКИ, член
 13. ДАРКО ЏОРЛЕВ, член
 14. НИКОЛА ПЕТРОВ, член
 15. БЛАЖЕ ЗДРАВЕВ, член

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме