Обуки

 • 06
 • Дек
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Мерките на процесна заштита согласно ЗКП и Закон за правда на децата...
 • 13
 • Дек
Академијата за судии и јавни обвинителои „Павел Шатев“ во соработка и со финасиска поддршка на Инструментот за телничка помош и размена на информации (TAIEX)...
 • 10
 • Ное
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје организира правна дебата...
 • 14
 • Дек
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира дводневна тркалезна маса на тема „Улогата на судечкиот судија во доказната постапка“...
 • 24
 • Окт

Академијата за судии и јавни обвинители "Павел Шатев" во соработка и со финансиска подршка на Регионален центар за животна средина...

 • 26
 • Сеп

Адвокатска Комора на РМ  и Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС) Ве покануваат на бесплатна обука на тема...

 • 29
 • Сеп

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици...

 • 22
 • Сеп

Проектот за „Зајканување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на компаниите’’ организира тркалезна  маса...

Страница 1 од 13

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме