Обуки

 • 18
 • Мај

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици...

 • 21
 • Мај

На 21.5.2018 година (понеделник) во Народна банка на РМ, Скопје, на 8-ми кат, со почеток од 11,00  часот...

 • 26
 • Апр
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка со Центарот за правни истражувања и анализи организира напредна обука...
 • 09
 • Мај

На 9 мај 2018 (9.30 ч -11.30ч) во Скопје, во организација на Совет на Европа ќе се одржи тркалезна маса на тема “Меѓународни и домашни обврски за превенција и сузбивање на трговијата со луѓе со цел трудова експлоатација”. 

 • 29
 • Јун
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ во соработка и со финансиска поддршка на Мисијата на ОБСЕ...
 • 19
 • Апр

Адвокатска комора на  Република Македонија, во рамки на соработката со Советот на Европа под проектот „Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и за медиумите во Југоисточна Европа...

 • 04
 • Апр
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира советување на тема „Правен третман на разлачните и излачните доверители во стечајна постапка и односот помеѓу стечајот и извршувањето“...
 • 08
 • Мар
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“ организира две еднодневни советувања на тема „Заштита од дискриминација...
Страница 1 од 15

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме