Обуки

 • 26
 • Сеп

Адвокатска Комора на РМ  и Универзитетот Американ Колеџ Скопје (УАКС) Ве покануваат на бесплатна обука на тема...

 • 29
 • Сеп

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици...

 • 22
 • Сеп

Проектот за „Зајканување на административните капацитети за имплементација на законската рамка за стечај и ликвидација на компаниите’’ организира тркалезна  маса...

 • 25
 • Окт
Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка и со финансиска поддршка на  TAIEX организира работилница на тема: Жалбените постапки во заедничкиот европски систем за азил“...
 • 31
 • Авг

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ)...

 • 22
 • Мај
На 22март 2017 во рамки на проектот „Правни последици од отварање на стечајна постапка и судска администрација - нормативни аспекти и судска пракса“...
 • 15
 • Окт
Адвокатската коморана РМ продолжува со реализација на обуки од областа на форензиката.
 • 19
 • Јул

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ)...

Страница 1 од 13

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме