Одложен состанокот во врска со Законот за нотаријат

22 Март 2018
Работниот состанок по повод Законот за нотаријат кој денеска требаше да се одржи во во Министерството за правда и кој претставува продолжување на иницијалниот состанок што на 13.03.2018 се одржа во Владата на РМ е одложен.

За потсетување, претседателот на Адвокатската комора на РМ, г. Никола Додевски, на минатиот состанок повторно во писмена форма ги достави предлозите на АКРМ за задржување на учеството на адвокатите во сите постапки. Со цел проучување на предлозите на АКРМ од страна на останатите инволвирани страни, состанокот тогаш беше одложен за денеска - 22.03.2018. 

За сите понатамошни активности, Адвокатската комора и понатаму ќе ги информира своите членови преку веб страната. 
 
 
 
 
 
 

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме