Известување во врска со состанокот за Законот за нотаријат

19 Март 2018
На денешниот работен состанок по повод Законот за нотаријат кој се одржа во Министерството за правда и кој претставува продолжување на иницијалниот состанок што на 13.03.2018 се одржа во Владата на РМ, претседателот на Адвокатската комора на РМ, г. Никола Додевски, повторно во писмена форма ги достави предлозите на АКРМ за задржување на учеството на адвокатите во сите постапки.

Со цел проучување на предлозите на АКРМ од страна на останатите инволвирани страни, состанокот се одложи за 22.03.2018 (четврток).

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме