-->

Пријавете се на работилница на тема: „Жалбените постапки во заедничкиот европски систем за азил“

Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“  во соработка и со финансиска поддршка на  TAIEX организира работилница на тема: Жалбените постапки во заедничкиот европски систем за азил“.

Работилницата ќе се одржи на 26 и 27 октомври (четврток и петок) во хотел во Скопје (точната локација дополнително ќе биде утврдена).

Работилницата е наменета за адвокати, судии, претставници на МВР и на Министерството за прада, како и на Народниот правобранител. 


Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме