АДВОКАТИТЕ СО СВОИ КОМЕНТАРИ НА „ЕНЕР“ ДА СЕ ВКЛУЧАТ ВО ДИСКУСИЈАТА ЗА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НОТАРИЈАТОТ

27 Ноември 2017
Останаа само уште 5 дена за коментирање на Предлог-законот за изменување и дополнување на Законот за нотаријат објавен веб страницата „ЕНЕР“  (КЛИКНИ ТУКА). 

Измените на Законот за нотаријат се иницирани од Стопанската комора на РМ, а Адвокатската комора на РМ преку учеството во Комисијата за изготвување на Предлог-законот за измени и дополнувања на Законот нотаријатот  оформена од министерот за правда ги даде своите предлози за натамошно зголемување на обемот на работата на адвокатите и задржување на постоечките решенија од Законот за нотаријат или либерализација нотаријатот.

Имајќи предвид дека се работи за прашање од исклучителен интерес за адвокатурата ги повикуваме членовите на Адвокатската комора, како засегната страна, внимателно да го разгледаат предложениот текст на Предлог законот и сите алтернативи и своите коментари и јасни ставови директно да ги внесат на веб страницата на „ЕНЕР“ (КЛИКНИ ТУКА).

>> ПРЕДЛОГ ЗАКОНОТ СО СИТЕ АЛТЕРНАТИВИ ОБЈАВЕН НА „ЕНЕР“,  МОЖЕТЕ ДА ГО ПРЕЗЕМЕТЕ И ОД ЛИНКОТ ПОДОЛУ.


Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме