(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во септемвриска сесија 2017 година

27 Септември 2017

Триесет и двајца нови адвокати се здобија со лиценци за вршење на адвокатската дејност во септемвриската сесија 2017 година.

Адвокатите дадоа свечена заклетва дека должноста ќе ја вршат совесно и дека ќе се придружуваат на Уставот, законодавството, меѓународните договори и актите на Адвокатската комора.


„Се колнам дека должноста адвокат ќе ја вршам совесно, ќе се придржувам на Уставот, законите, меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот, Статутот на Комората, Кодексот на адвокатската етика и дека со сите свои постапки ќе внимавам на угледот на адвокатурата како јавна служба”, гласи свечената адвокатска заклетва.


На свеченоста се обрати претседателот на Адвокатската комора на РМ (АКРМ), г. Никола Додевски, кој во името на Адвокатската комора на РМ на новите адвокати им посака многу успех во работата и им порача да ги штитат достоинството и угледот на адвокатурата.Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме