Делегација на Адвокатската комора на Република Македонија оствари средба со делегација на Националната школа за магистрати на Република Франција

12 Јуни 2017
Делегација на Адвокатската комора на Република Македонија составена од г-а Гордана Митовска, член на Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ, г-а Билјана Тошева, извршен директор на Адвокатската комора на РМ и  г-а Елена Павловска, советник за односи со јавноста на Адвокатската комора на РМ  оствари средба со делегација на Националната школа за магистрати на Франција составена од  г-а Изабел Сали, поранешен координатор за обуки во  Националната школа за магистрати и советник на Министерот за правда на Франција, како и г-дин Себастијан Ботро Бонтер,  експерт за човекови права, аташе за соработка во амбасадата на Франција во Скопје. 


Акцентот на средбата беше ставен на размената на мислења и искуства во врска со обуките кои се спроведуваат од страна Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“, а кои адвокатите врз основа на Меморандумот на соработка потпишан помеѓу Академијата и Адвокатската комора на РМ во 2013 година, имаат можност да ги посетуваат.  Од страна на делегацијата на Адвокатската комора  беше нагласено дека Академијата и Комората имаат воспоставено долгогодишна успешна соработка која се заснова на заеднички настап на двете институции пред јавноста, учество во заеднички проекти, а се со цел промоција и афирмација на стручносто усовршување на сите целни групи. Адвокатите, беше посочено, се вклучени во обуки,  почетната и континуирана обука и тоа како предавачи на Академијата,  но и во изготвувањето на наставните материјали, а ефектот од тие обуки е видлив во секојдневното практицирање на адвокатурата. Од страна на француската делегација, беше појаснето дека за разлика од можноста македонските адвокати бесплатно да ги посетуваат обуките во Академијата, во Националната школа за магистрати на Франција, адвокатите партиципираат со одредено учество за обука. И двете страни изразија задоволство од ваквата соработка, како и надеж дека истата ќе продолжи и понатаму да се реализира и унапредува.
 
Експертска мисија се реализира во поглед на активностите кои се предвидени со Меморандумот за соработка помеѓу Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев и Амбасадата на Република Франција во Република Македонија, заради подобрување на институционалните капацитети на Академијата преку подобрување на тренинг методологијата и капацитетите на предавачите и менторите, спроведување објективна евалуација на почетната и континуираната обука, зголемување на квалитетот на тренинг материјалите и подобрување на капацитетот на библиотеката на Академијата и во рамки на истата е предвидено да се остварат средби и со претставници од сите правосудни институции.

 

 

 

 

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме