(ФОТОГАЛЕРИЈА) ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА - 72 ГОДИНИ

16 Мај 2017
Во присуство на бројни претставници на регионалните и европските адвокатски комори, претставници на правосудството, државните институции, домашната адвокатура, академската заедница и публицистика, како и пред бројни почитувачи на адвокатурата и правото, на 13 мај 2017 година, во хотелот „Мериот“ во Скопје,  Адвокатската комора на Република Македонија свечено го одбележа  одбележа јубилејот 72 години македонска адвокатура и го одржа 62. Годишно собрание на Комората.


Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме