(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во јунска сесија 2018 година
ИЗВЕСТУВАЊЕ
„На адвокатурата ѝ е потребно професионално издигнување на највисоко ниво“ – Интервју на претседателот на Адвокатската комора на РМ, г. Љубомир Михајловски за Академик
Информативен билтен на CCBE број 72
Практична обука за Законот за кривичната постапка одржана во Велес
(ФОТО) ПОРАКА ЗА ЕДИНСТВО И СПЛОТЕНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ОД ЗЕМЈАВА, РЕГИОНОТ И ПОШИРОКО ИСПРАТЕНА НА 73-ГОДИШНИНАТА ОД МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА
Гостување на претседателот на АКРМ, Љубомир Михајловски во емисијата „Правда и неправда“
Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи
Љубомир Михајловски – Џанго избран за нов претседател на Адвокатската комора на РМ
Одлука на УО на АКРМ за орочување на средства за купување на деловен простор за Адвокатската комора на РМ
ОДЛУКА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РМ
Во рамки на соработката на АКРМ со Советот на Европа во Охрид одржана обука „Ограничување на слободата на изразување: граница помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза со примери од практиката EСЧП“
По реакциите на Адвокатската комора, Предлог-законот за бесплатна правна помош се враќа на доработка во Министерството за правда
(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во мартовска сесија 2018 година
Активности на Адвокатската комора во врска со Законот за нотаријат
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Уставниот суд на РМ уште еднаш ја потврди уставноста на задолжителното присуство на адвокат во постапката пред нотарот
Адвокатската комора на РМ потпиша Меморандум за соработка со Управата за водење на матичните книги
(ИНТЕГРАЛНО) РЕШЕНИЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ: Присуството на адвокат во постапката пред нотар обезбедува правна сигурност на граѓаните
ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РМ ВО ВРСКА СО ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВОНСУДСКА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ
ВОДИЧ ЗA ЧЛЕНОТ 5 ОД ЕКЧП - ПРАВО НА СЛОБОДА И НА БЕЗБЕДНОСТ
Бесплатно објавувајте ги своите огласи на веб страната на Комората
Упатство за користење на софтверот „Адвокато“

ИНФО

Јуни 18, 2018

(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во јунска сесија 2018 година

Триесет и тројца нови адвокати се здобија со лиценци за вршење на адвокатската дејност во јунската сесија 2018 година...
Јуни 14, 2018

ИЗВЕСТУВАЊЕ

По барање на Адвокатската комора на Република Македонија (АКРМ) одржани се состаноци со големи компании-доверители...
Јуни 01, 2018

Прописи чиишто одредби стапуваат во примена или престануваат да важат во месец јуни 2018 година

Академик.мк ја објави најновата листа на прописи чиишто одредби стапуваат во примена во месец јуни 2018 година, заедно со табеларниот преглед на одредбите...
Јуни 01, 2018

Сентенца на Врховниот суд за судир на надлежност на основни судови

Врховниот суд на РМ објави сентенца од граѓанската област, која се однесува на парничната постапка...
Јуни 01, 2018

Информативен билтен на CCBE број 72

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) го објави Информативниот билтен број 72...
Мај 23, 2018

Почина Милорад Мартиновски, поранешен претседател на Адвокатската комора на РМ

Деновиве во Скопје почина Милорад Мартиновски, долгогодишен адвокат и поранешен претседател на Адвокатската комора на РМ...

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме