(ФОТО) ПОРАКА ЗА ЕДИНСТВО И СПЛОТЕНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ОД ЗЕМЈАВА, РЕГИОНОТ И ПОШИРОКО ИСПРАТЕНА НА 73-ГОДИШНИНАТА ОД МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА
Гостување на претседателот на АКРМ, Љубомир Михајловски во емисијата „Правда и неправда“
Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи
Љубомир Михајловски – Џанго избран за нов претседател на Адвокатската комора на РМ
Одлука на УО на АКРМ за орочување на средства за купување на деловен простор за Адвокатската комора на РМ
ОДЛУКА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РМ
Во рамки на соработката на АКРМ со Советот на Европа во Охрид одржана обука „Ограничување на слободата на изразување: граница помеѓу слободата на изразување и говорот на омраза со примери од практиката EСЧП“
По реакциите на Адвокатската комора, Предлог-законот за бесплатна правна помош се враќа на доработка во Министерството за правда
(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати во мартовска сесија 2018 година
Активности на Адвокатската комора во врска со Законот за нотаријат
ИЗВЕСТУВАЊЕ
Адвокатските комори од регионот одржаа состанок во Скопје: Со меѓусебна соработка до посилна адвокатура и владеење на правото
Уставниот суд на РМ уште еднаш ја потврди уставноста на задолжителното присуство на адвокат во постапката пред нотарот
ВИДЕО ПРЕДАВАЊЕ - ДОКАЗИ И ПРИГОВОРИ
Kурс по етика за адвокати
Адвокатската комора на РМ потпиша Меморандум за соработка со Управата за водење на матичните книги
(ИНТЕГРАЛНО) РЕШЕНИЕ НА УСТАВНИОТ СУД НА РМ: Присуството на адвокат во постапката пред нотар обезбедува правна сигурност на граѓаните
ПРАВНО МИСЛЕЊЕ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РМ ВО ВРСКА СО ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ВОНСУДСКА НАПЛАТА НА ДОЛГОВИ
ВОДИЧ ЗA ЧЛЕНОТ 5 ОД ЕКЧП - ПРАВО НА СЛОБОДА И НА БЕЗБЕДНОСТ
Универзитетот Американ Колеџ Скопје овозможува попусти за членови на Адвокатска Комора на РМ и членови на семејствата
Бесплатно објавувајте ги своите огласи на веб страната на Комората
ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПЛАЌАЊЕ НА КОМОРСКА ЧЛЕНАРИНА ЗА 2017 ГОДИНА
ИЗВЕСТУВАЊЕ: Одлука за измена и дополнување на Тарифата за награда и надоместок на трошоците за работа на адвокатите
Упатство за користење на софтверот „Адвокато“

Информативен билтен

Пријавете се за добивање на месечни известувања поврзани со работата на Комората

Огласи

ИНФО

Мај 17, 2018

(ФОТО) ПОРАКА ЗА ЕДИНСТВО И СПЛОТЕНОСТ НА АДВОКАТИТЕ ОД ЗЕМЈАВА, РЕГИОНОТ И ПОШИРОКО ИСПРАТЕНА НА 73-ГОДИШНИНАТА НА МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА

Во присуство на бројни претставници на регионалните и европските адвокатски комори, претставници на правосудството...
Мај 15, 2018

Сентенци на Врховниот суд во врска со парничната постапка, облигационите и работните односи

Врховниот суд на РМ објави сентенци од граѓанската област кои, поконкретно, се однесуваат на парничната постапка...
Мај 04, 2018

Одлука на УО на АКРМ за орочување на средства за купување на деловен простор за Адвокатската комора на РМ

Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија на седница одржана на ден 24.04.2018 година ја донесе…
Април 25, 2018

Jавен повик за ангажирање на адвокати за подготвување на тужбите и застапување пред судовите во постапката за наплата на членарина

Врз основа на Одлуката на Управниот одбор на Адвокатската комора на РМ да се поднесуваат тужби против сите адвокати кои имаат ненамирени членарини...
Април 25, 2018

ОДЛУКА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РМ

Врз основа на член 23 од Статутот на Адвокатска комора на Република Македонија, Управниот одбор на Адвокатската комора на Република Македонија...

Календар на новости

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме