Обуки за ЗКП во организација на Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите се одржаа во Штип и Гостивар
Трет Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права
10 ГОДИНИ ОД ПОСТОEЊEТО НА АКAДEМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“: Плакета за долгогодишна успешна соработка и поддршка доделена на претседателот на Адвокатската комора на РМ, г-дин Никола Додевски
Обука за Законoт за одредување на видот и одмерување на висината на казната организирана од Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите се одржа во Гевгелија
ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ НА CCBE: „Европскиот суд за човекови права - прашања и одговори за адвокати“
Сентенци на Вишиот управен суд за имотни права, за права од пензиско и инвалидско осигурување и за даночни права
ОСТВАРЕНА СРЕДБА ПОМЕЃУ ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Г-ДИН НИКОЛА ДОДЕВСКИ И ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА ЗДРУЖЕНИЕТО НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, Г-ЃА СПАСЕНКА АНДОНОВА
ДЕМАНТ на прес конференцијата на Стопанската комора на Македонија од 03.10.2016
ПРЕПОРАКИ НА CCBE: Заштита на доверливоста на клиентот во контекст на активности за следење на комуникациите
Упатство за користење на софтверот „Адвокато“
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА
ГОВОРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АКРМ, НИКОЛА ДОДЕВСКИ, НА 71-ГОДИШНИНАТА ОД АДВОКАТУРАТА ВО РМ

Информативен билтен

Пријавете се за добивање на месечни известувања поврзани со работата на Комората

Огласи

ИНФО

Декември 05, 2016

Обуки за ЗКП во организација на Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите се одржаа во Штип и Гостивар

Обуки за новиот Закон за кривичната постапка во организација на Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици...
Ноември 28, 2016

Трет Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права

Бирото за застапување на Македонија пред Европскиот суд за човекови права го објави третиот Билтен посветен на судската практика на Европскиот суд за човекови права (ЕСЧП)...
Ноември 25, 2016

10 ГОДИНИ ОД ПОСТОEЊEТО НА АКAДEМИЈАТА ЗА СУДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“: Плакета за долгогодишна успешна соработка и поддршка доделена на претседателот на Адвокатската комора на РМ, г-дин Никола Додевски

Директорката на Академијата за судии јавни обвинители „Павел Шатев“, г-ѓа Анета Арнаудовска, му додели плакета за долгогодишна успешна соработка и поддршка на претседателот на Адвокатската комора...
Ноември 23, 2016

Обука за Законoт за одредување на видот и одмерување на висината на казната организирана од Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите се одржа во Гевгелија

Законoт за одредување на видот и одмерување на висината на казната беше тема на дводневната обука, која на 21 и 22 ноември 2016 година...
Ноември 09, 2016

ПРАКТИЧЕН ВОДИЧ НА CCBE: „Европскиот суд за човекови права - прашања и одговори за адвокати“

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) објави практичен водич „Европскиот суд за човекови права - прашања и одговори за адвокати...
Ноември 02, 2016

Информативен билтен на CCBE за октомври 2016 година

Советот на адвокатски комори и правни здруженија на Европа (CCBE) го објави Информативниот билтен за октомври, 2016 година...

Календар на новости

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409
Emaillawyermk@mba.org.mk

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме