(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати
ПРЕПОРАКИ НА CCBE: Заштита на доверливоста на клиентот во контекст на активности за следење на комуникациите
ПРЕСУДА НА ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА: „ПРЕДМЕТ ПЕТРЕСКА против РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“
Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите започнаа проект за практична обука на адвокатите за новиот ЗКП и за Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната
Упатство за користење на софтверот „Адвокато“
Сентенци на Врховниот суд на РМ - август, 2016 година
КОНФЕРЕНЦИЈА „РЕФОРМА НА КРИВИЧНОТО ПРОЦЕСНО ЗАКОНОДАВСТВО“: Супер моќен обвинител и слаба одбрана не претставува применлив адверсијален систем
ДЕНОВИ НА МАКЕДОНСКАТА АДВОКАТУРА
ГОВОРОТ НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА АКРМ, НИКОЛА ДОДЕВСКИ, НА 71-ГОДИШНИНАТА ОД АДВОКАТУРАТА ВО РМ

Информативен билтен

Пријавете се за добивање на месечни известувања поврзани со работата на Комората

Огласи

ИНФО

Септември 30, 2016

(ФОТО) Свечено доделување на лиценци за адвокати

Педесет и двајца нови адвокати во рамки на свечена церемонија која се одржа вчера, 29.09.2016, во хотелот „Александар Палас“, во Скопје...
Септември 28, 2016

ПРЕПОРАКИ НА CCBE: Заштита на доверливоста на клиентот во контекст на активности за следење на комуникациите

Советот на адвокатски комори и правни здруженија (CCBE) објави труд чија цел е да се информираат законодавците и креаторите на политиките во врска...
Септември 26, 2016

Адвокатската комора на РМ и Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите започнаа проект за практична обука на адвокатите за новиот ЗКП и за Законот за одредување на видот и одмерување на висината на казната

Адвокатската комора на РМ (АКРМ) во соработка и со финансиска поддршка на Амбасадата на САД во Скопје, Бирото за меѓународна борба против наркотици и спроведување на законите (ИНЛ)...
Септември 25, 2016

Информативен билтен на CCBE - Специјално издание

Советот на адвокатски комори и правни здруженија (CCBE) објави специјално издание на Информативниот билтен посветено на миграцијата и актуелните состојби со мигрантската криза во Европа...
Септември 13, 2016

Упатство за користење на софтверот „Адвокато“

Aдвокатите кои уредно си ја подмириле членарината можат да се регистрираат на софтверот за работење на адвокатските канцеларии и друштва...

Календар на новости

Адреса

ул. Даме Груев бр. 3 , 1000 Скопје, Македонија

Телефон:     +389 2 3212 452
Факс:           +389 2 3165 409

ЖИРО СМЕТКА НА АДВОКАТСКАТА КОМОРА:
300 000 001 142 696
Комерцијална банка АД Скопје

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Информации од јавен карактер
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Каде се наоѓаме